Brandwerende rolluiken en roldoeken

Brandwerende rolluiken bieden een oplossing in uiteenlopende situaties. Ze kunnen onder meer worden toegepast bij compartimentering van grote hallen en bedrijfsgebouwen, op locaties met brandgevaarlijke en milieubedreigende stoffen, bij explosiegevaarlijke omstandigheden en ter voorkoming van insluitinggevaar.

De rolluiken zijn TNO getest en gecertificeerd volgens de laatste norm NEN 6069 2001 rapportnummer 2003-CVBR0123. Bovendien voldoen ze aan de verscherpte eisen ten aanzien van brandwerendheid, zoals die zijn opgenomen in het nieuwe bouwbesluit. Met een brandwerend rolluik of roldoeken van Westend dekt u alle verzekeringstechnische en fysieke risico's in geval van brand professioneel af.